Parafia w Borku Starym Parafia w Borku Starym Parafia w Borku Starym

OTRZYMALI WIENIEC CHWAŁY

Męka Bożych Apostołów uświęciła dzień wschodzący;
Piotr i Paweł otrzymali wieniec chwały i zwycięstwa.

Obu mężów połączyła krew przelana bohatersko;
Szli za Bogiem jako wodzem, Chrystus wiarę ich nagrodził.

Ś.P. O. JÓZEF BAKALARZ OP

...musiałeś przecież
dojrzeć

 niezauważalnie dla nas rozpędzonych
dojrzeć tak
że Bóg nie mógł już powstrzymać
tęsknoty za tobą

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Borku Starym
w czwartek 20. czerwca 2013 r. w kościele OO. Dominikanów.

św. Adam Chmielowski, brat Albert

Bezdomność nie jest wynikiem złej woli Boga,
to efekt zatwardziałości ludzkich serc,
              św. brat Albert
 
Brat Albert nie mówił nigdy o swoim heroizmie i umartwieniach. Nigdy nie chciał posiadać dóbr materialnych. Bowiem, jak sam mówił, chciał być wolny w miłości Boga i bliźniego.
     Pierwszeństwo dawał Ewangelii. Jego dzień to prócz posługi biednym ćwiczenia duchowe, Msza św., pacierze tercjarskie, półgodzinne rozmyślania i różaniec.
17 czerwca obchodzimy wspomnienie św. brata Alberta

Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć

 

Niech Pan zawsze będzie z Tobą

[...]

Niech Cię uwolni od wszekiego zniewolenia,

nie po to byś był dumny...

ale byś więcej i lepiej

mógł kochać Jego Sercem

Byś widział Jego Sercem!

 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.

...zstępuje Duch Święty i rodzi się Kościół...

[...]W dniu Pięćdziesiątnicy zstępuje Duch Święty i rodzi się Kościół. Kościół jest wspólnotą tych, którzy się «powtórnie narodzili», «z wody i z Ducha», jak czytamy w Janowej Ewangelii (por. J 3, 3. 5). Wspólnota chrześcijańska nie jest w pierwszym rzędzie owocem wolnej decyzji wierzących; u jej początków tkwi najpierw bezinteresowna inicjatywa Bożej Miłości, udzielającej daru Ducha Świętego. Przyjęcie z wiarą tego daru miłości jest «odpowiedzią» na łaskę i ono samo jest dziełem łaski. Dlatego też istnieje głęboka i nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem. Tak mówi o tym św.

We Wniebowstąpieniu najważniejsza jest cisza

Widziałem, jak patrzyłeś dzisiaj w niebo, patrzyłeś, jak wstępowałem do Ojca. Było was wielu na górze, ale wszyscy stali w ciszy.
We Wniebowstąpieniu
najważniejsza jest cisza
Cisza pełna miłości
w domu Ojca
i cisza pokoju
w sercach które zostały
na ziemi
Pokój miałeś w sercu i pewność moich słów: „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament

Każdego dnia na wszystkich ołtarzach świata dokonuje się cud największy z możliwych, cud przemiany chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Jednak przyjmując Komunię świętą możemy dotykać Go tylko przez wiarę, bo naszym zmysłom pozostają dostępne jedynie niezmienione fizycznie przez konsekrację postacie chleba i wina. Co zatem wnosi do naszej wiary wydarzenie eucharystyczne w Sokółce?  Pielgrzymi z naszej parafii modlili się 27 kwietnia w Sokółce.

DAR NOWEGO PASTERZA

Komunikat
Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Stanisława Jamrozka, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji przemyskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną chełmską.

Warszawa, 20 kwietnia 2013 r.

Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą.

„Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”.

KRZYŻ STOI WYSOKO NAD ŚWIATEM...

Jezu Chryste! Stoimy przed zakończeniem tego świętego dnia Wielkiego Piątku u stóp Twego Krzyża. Podobnie jak dawno temu w Jerozolimie u stóp Krzyża stali: Twoja Matka, Jan i Magdalena oraz inne kobiety, tak my teraz stoimy.

Strony

Parafia w Borku Starym pw. św. Piotra i Pawła