Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

Chrzest

 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
(Mt 28, 19)

Sakrament chrztu świętego jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.

Chrzcimy dzieci z rodzin katolickich zasadniczo w niedzielę. Uwzględniając różne sytuacje życiowe nie narzucamy: która to niedziela i podczas której Mszy będzie chrzest. Inny termin jest możliwy w wyjątkowych sytuacjach.

Uwagi praktyczne:

  1. Chrzest należy zgłosić przynajmniej na tydzień przed jego planowanym udzieleniem. Należy przedstawić akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza. Zalecanym terminem chrztu dziecka jest okres jednego miesiąca po narodzeniu.
  2. Piękną tradycją jest wybieranie dla dziecka imienia świętego lub błogosławionego, który stanie się jego duchowym opiekunem. Rodzice świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.
  3. Rodzice i chrzestni zostaną podczas katechezy chrzcielnej pouczeni o chrzcie, jego znaczeniu i o przebiegu liturgii, aby świadomie uczestniczyli w czasie jego udzielania. Powinni też na krótko przez terminem chrztu przystąpić do spowiedzi.
  4. Na chrzestnych rodzice powinni wybrać praktykujących katolików, żyjących w związku sakramentalnym lub osoby samotne, które przyjęły sakrament bierzmowania. Chrzestni spoza parafii winni okazać zaświadczenie od własnego proboszcza, że godni są pełnić tę funkcję. Ojciec chrzestny przygotowuje świecę chrzcielną, a matka chrzestna białą szatę. Biorą oni na siebie obowiązek, że w możliwy dla siebie sposób i zależnie od sytuacji, będą pomagać w wychowaniu dziecka do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami.
  5. Funkcji chrzestnych nie mogą pełnić: młodzi, którzy nie przystąpili do bierzmowania lub nie uczestniczą w katechezie oraz osoby niepraktykujące, czy też pozostające w luźnych lub cywilnych związkach. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest bowiem modlitwa i przyjęcie Komunii świętej.
  6. Godność i świętość kościoła, jako miejsca udzielania sakramentów, jak również zwykła ludzka grzeczność wymagają, aby wcześniej uzgodnić z kapłanem zakres robienia zdjęć lub filmowania liturgii chrztu. Nie wypada, aby sakrament zamieniać w sesję zdjęciową.
  7. Po chrzcie kapłan sprawdza w zakrystii zgodność dokumentów w księgach parafialnych.
  8. Chrzest może zostać odłożony w przypadku uzasadnionych wątpliwości o wychowanie dziecka w wierze katolickiej, np.: rodzice bez przeszkód kanonicznych, obojętni religijnie, żyjący w luźnych lub cywilny związkach.

Chrzest w nagłych wypadkach – W razie zagrożenia życia dziecka w szpitalu udzieli chrztu z wody kapłan-kapelan lub pielęgniarka. Mogą oni potem wydać odpowiedni dokument. Poza szpitalem dziecko może ochrzcić każdy człowiek. Na początku odmawia się: Wierzę w Boga, a następnie polewając, nawet zwykłą wodą, główkę dziecka, mówimy: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Imienia dziecka nie musi się wtedy wymieniać. Na końcu odmawiamy Ojcze nasz. Można dodać Zdrowaś Maryjo. – Chrzest z wody, udzielony w sytuacji zagrożenia życia dziecka, powinien także być zapisany w księgach parafialnych. Jeśli dziecko żyje, kapłan wprowadzi je uroczyście do wspólnoty parafialnej poprzez obrzęd dopełnienia liturgii chrztu. Jeśli dziecko po chrzcie z wody zmarło, kapłan uroczyście złoży je na cmentarzu w obecności rodziny podczas obrzędu, zwanego pokropkiem. Podobnie postępuje się nawet wtedy, gdy dziecko zmarło w łonie matki bez chrztu. Prosimy takie tragiczne zdarzenia zgłaszać do kapłana. Jezus bowiem nauczał: Bóg jest Ojcem żywych, a nie umarłych, u Boga wszyscy żyją”.

Skip to content