Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

Małżeństwo

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby mieć możliwość dopełnienia wszystkich formalności wymaganych przez prawo kościelne i państwowe. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach wymagana jest specjalna zgoda proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty,
  2. Zaświadczenie z USC (w 3 egz.) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego,
  3. Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy),
  4. Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
  5. W przypadku wdowców akt zgonu małżonka,
  6. Świadectwo religii z ostatniej klasy lub indeks katechetyczny.

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

  1. Dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,
  2. Ukończenie kursu przygotowującego do sakramentu małżeństwa,
  3. Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Na spisanie protokołu przedślubnego należy wcześniej umówić się z ks. Proboszczem.

Skip to content