Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Parafii Borek Stary, obejmuje wiele aspektów życia religijnego. Wskazania, według których dokonuje się formacja, zawarte są dokumentach Konferencji Episkopatu Polski i statutach Synodu Archidiecezji Przemyskiej.
Formacja do bierzmowania obejmuje trzy lata. Rozpoczyna się w kl. 6 Szkoły Podstawowej a jej zwieńczeniem jest przyjęcie sakramentu bierzmowania w kl. 8.
Bardzo ważną sprawą jest systematyczny i pełny udział w sakramentach, udział w katechezie szkolnej i parafialnej. Nadto wymagana jest wiedza z zakresu głównych prawd religijnych.
O dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz miejsca wraz z katechetą, który odpowiada za przygotowanie kandydatów.

SPOTKANIA FORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA ODBYWAJĄ SIĘ W DRUGĄ i TRZECIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W PARAFIALNYM KOŚCIELE W BORKU STARYM:
6 SP– w drugą niedzielę o godz. 11.00 w miesiące nieparzyste (wrzesień, listopad, styczeń, marzec, maj)
7 SP– w drugą niedzielę o godz. 11.00 w miesiące parzyste (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec).
8 SP– w trzecią niedzielę o godz. 11.00 (co miesiąc).

UWAGA! Powyższe  terminy spotkań są orientacyjne i mogą ulec zmianie, o czym poinformujemy w OGŁOSZENIACH bieżących.

Na Facebooku powstały grupy zamknięte dla poszczególnych klas. Prosimy dołączyć:

kl. 6 SP:

kl 7 SP: https://www.facebook.com/groups/1133186404212394

kl. 8 SP: https://www.facebook.com/groups/898517341049870

 

 

 


 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Etap I – kl. 6 Szkoły Podstawowej

 • Przedstawienie pisemnej prośby o włączenie do grona osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
 • Spotkania formacyjne co drugi miesiąc
 • Comiesięczna spowiedź potwierdzona wpisem do indeksu
 • Udział w niedzielnej Eucharystii
 • Regularne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • Udział w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach, majówkach itp.

Etap II  – kl. 7 Szkoły Podstawowej:

 • Spotkania formacyjne co drugi miesiąc
 • Comiesięczna spowiedź potwierdzona wpisem do indeksu
 • Udział w niedzielnej Eucharystii
 • Regularne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • Udział: w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach, majówkach itp.

Etap III – kl. 8 Szkoły Podstawowej:

 • Comiesięczne spotkania formacyjne
 • Comiesięczna spowiedź potwierdzona wpisem do indeksu
 • Udział w niedzielnej Eucharystii
 • Regularne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • Wykazanie się wiedzą z zakresu głównych prawd religijnych
 • Udział: w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach, majówkach itp.
 • Udział w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych
 • Wybór imienia świętego Patrona do bierzmowania.

 

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące sakramentu bierzmowania:

 1. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.
 2. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.
 3. Świadkami bierzmowania powinni być – rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba – wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania.
 4. Przyjęcie sakramentu możliwe jest „najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.
 5. Do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości.
 6. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego

Nowe wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania zostały zatwierdzone przez biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP, które miało miejsce w Warszawie 13 i 14 marca 2017 r.

 

Skip to content