Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

DSM – Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna istnieje w naszej wspólnocie od 2019 roku. Wtedy też zaczęła angażować się w różne wydarzenia z życia parafii i Kościoła. Dziewczęta bardzo chętnie biorą udział w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, a także przedstawieniach okolicznościowych oraz przygotowują oprawę muzyczną i liturgiczną Mszy świętych. W czasie odpustu parafialnego i oktawy Bożego Ciała noszą feretrony.

Każda dziewczyna, należąca do wspólnoty DSM powinna przestrzegać 5 zadań Dziecka Maryi, którymi są: posłuszeństwo, wspólnota, radość, ofiara i przyjaźń z Jezusem.
DSM w naszej parafii ma określone stroje liturgiczne w kolorze niebieskim.

Aby zostać włączoną do naszej wspólnoty trzeba regularnie przychodzić na spotkania, które odbywają się w głównie sobotę w salce parafialnej lub kościele w Borku Starym.
Co roku w święta Maryjne, dziewczynki będą składać ślubowanie i wypełniać 5 zadań Dziecka Maryi, wtedy też otrzymują pelerynki i medaliki, na znak przynależności do Maryi i Jezusa. Obrzędu przyjęcia kandydatek dokonuje ksiądz proboszcz. Wtedy też cała grupa uczestniczy w uroczystości, uświetniając ją swoim śpiewem oraz przygotowując liturgię Mszy świętej, podczas której w sposób szczególny ofiarujemy nowe DSM-ki opiece Matki Bożej.

Skip to content