Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

Akcja Katolicka

Historia

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1930 roku. Po wojnie dekretem władz komunistycznych z roku 1948 została rozwiązana. Reaktywowana w 1995 r. podczas wizyty biskupów polskich w Rzymie. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, a w archidiecezji przemyskiej św. Andrzej Bobola. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn. Logo Akcji Katolickiej to litery „AK” wpisane w krzyż. Działa pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego.

Cel i działalność

 • pogłębienie życia religijnego
 • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego
 • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła
 • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży

Do zadań podstawowych Akcji Katolickiej należy:

 • Lektura Pisma św.
 • Pomoc w przygotowaniu nabożeństw biblijnych.
 • Zorganizowanie świeckich do włączenia się w liturgię słowa bożego.
 • Uczestnictwo we mszy św. i nabożeństwach.
 • Zachowywanie wierności przykazaniom.
 • Promowanie dobra.

Zadania obowiązkowe:

 • Udział w dniach skupienia.
 • Udział w przynajmniej dwóch pielgrzymkach organizowanych przez AK.
 • Udział w organizacji bezalkoholowych festynów katolickich.
 • Organizacja dnia papieskiego.
 • Prowadzenie podstawowej dokumentacji, opracowanie programu pracy, sporządzenie rocznego sprawozdania i przesłanie do odpowiedzialnego za pracę w dekanacie.

Nasz Oddział 
Akcja Katolicka przy parafii Borek Stary istnieje od 1996 roku. W ramach formacji uczestniczyło 8 osób na czele z panem Wiesławem Opiołą. Brali oni udział w rekolekcjach, spotkaniach z księdzem prałatem Józefem Niżnikiem asystentem diecezjalnym, zapoznając się z celami i zadaniami jakie stoją przed grupami Akcji Katolickiej. W grudniu 1997 r. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski powołał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej(POAK), mianując księdza Proboszcza Władysława Mazepę na Asystenta Akcji Katolickiej, pana Wiesława Opiołę na prezesa i 25 osób na członków POAK.
Działalność Akcji Katolickiej przy parafii Borek Stary polegała na pogłębianiu wiary przez spotkania modlitewne, udział w pielgrzymkach do Strachociny, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zagórza.
31 października 1999 roku została mianowana pani Maria Dziura na prezesa AK przy parafii Borek Stary. Był to czas przygotowań na Jubileusz Roku 2000. Odbywały się liczne spotkania na szczeblu dekanatu, archidiecezji, rekolekcje – czas nawrócenia i wiary, prawdziwe życie z modlitwą, odpusty jubileuszowe, dni skupienia, adoracje.
11 czerwca 2000 roku Akcja Katolicka przygotowała jubileusz 40-lecia kapłaństwa księdza proboszcza Władysława Mazepy, a w 2010 r. 50-lecie.
Rok 2000 stał się okazją do złożenia daru wdzięczności Bogu za otrzymane łaski, więc ufundowane zostały Krzyże Jubileuszowe.
W listopadzie 2000 r. odbył się I kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu, w którym udział wzięły 3 osoby z parafii Borek Stary.

Działalność Akcji Katolickiej to:

 • udział w corocznych dożynkach parafialnych,
 • przygotowanie półgodzinnej audycji w katolickim radiu
 • opłatek,
 • przygotowanie ołtarza na Boże Ciało,
 • organizowanie corocznych pielgrzymek,
 • przygotowania do nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (2003), Krzyża Papieskiego (2012),
 • zbiórki darów dla rodzin wielodzietnych,
 • organizowanie konkursów ( szopki bożonarodzeniowej),
 • serduszka na mikołajki.

Od 19 listopada 2005 r. asystentem Akcji Katolickiej przy parafii Borek Stary został ksiądz Prałat Adam Pietrucha, a prezesem cały czas jest pani Maria Dziura.
Od września 2019 r. asystentem POAK jest nowy proboszcz ks. Roman Słota.
Akcja Katolicka prosi o włączenie się nowych osób do naszego stowarzyszenia, gdyż obecnie liczy tylko 12 osób. Zapraszamy serdecznie.

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła Świętego. Dzięki Ci Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostołowania. Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu  człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia publicznego.
Ześlij proszę, Światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Maryjo Królowo Apostołów – módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami
Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati – módl się za nami

Skip to content