Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

Pogrzeb

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  1. Akt zgonu z USC,
  2. Informację o przyjęciu sakramentów św. (od kapelana szpitalnego lub innego kapłana),
  3. Jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii pisemną zgodę na pochówek wystawioną przez księdza proboszcza.

Tradycja chrześcijańska nakazuje wspólne modlitwy przez wieczory poprzedzające pogrzeb. Można je odmawiać w kaplicy cmentarnej lub w domu zmarłego. Zalecamy jednak, aby rodzina i przyjaciele zmarłego gromadzili się przed pogrzebem na wieczornych mszach, podczas których będzie okazja do spowiedzi i Komunii świętej. Po mszy świętej w kościele odmawiamy zwyczajowy różaniec za zmarłych Za tą propozycją przemawia jeszcze fakt, że w porze zimowej kościół jest ogrzewany, Modlitwa, pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej i Komunii święta, są najcenniejszym darem dla zmarłego. Coraz szerzej przyjmuje się zwyczaj, że zamiast wieńców i kwiatów składa się ofiarę na msze święte. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu w modlitwach osobistych, na cmentarzu, w kościele (wypominki).
Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach lub uparcie odmawiali przyjęcia sakramentów.

Skip to content