Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

Kaplica cmentarna

 

Z inicjatywy ks. Władysława Mazepy, po akceptacji Rady Parafialnej, wszczęto starania o budowę kaplicy cmentarnej na miejscowym cmentarzu w Borku Starym. Najpierw, zanim przystąpiono do budowy kaplicy, ks. proboszcz uzyskał pozwolenie na zakup dwóch działek na poszerzenie cmentarza. Plany kaplicy przygotował inż. Kazimierz Rejman z Rzeszowa.

Budowę rozpoczęto w roku 1992 a zakończono w 1994. W większości prace były wykonywane w czynie społecznym. Z czasem wykończono wnętrze, elektryfikację i dołożono krzyż. Dzięki ofiarnym zaangażowaniu Radnych i Parafian powstała kaplica jednokondygnacyjna o powierzchni zabudowy 153 m kw., kubaturze 650 m kw. i o powierzchni użytkowej 125 m kw.

Późniejszy proboszcz ks. Adam Pietrucha przebudował kaplicę powiększając jej powierzchnię.

 

Skip to content