Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

Ruch Apostolstwa Młodzieży

Spotkania dla młodzieży zrzeszonej w RAM-ie odbywają się w każdy piątek. Zapraszamy do dołączenia do naszej Wspólnoty już od 6 klasy Szkoły Podstawowej. Opiekuje się nią ks. Mariusz Niemiec.

Charyzmatem Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest apostolstwo. Słowo „apostolstwo” pochodzi od greckiego słowa „apostolos” – wysłannik. Wysłannik to taki człowiek, który jest wysłany przez swojego przełożonego do wypełnienie określonej misji. Takim Posyłającym jest Bóg, posyłanymi jesteśmy my,  a misją jest głoszenie Ewangelii współczesnemu światu. Inne określenie słowa „apostolos” to „świadek”. Świadek to rzeczywisty uczestnik zdarzenia, mogący potwierdzić wiarygodność, zaświadczyć. Jako świadkowie Chrystusa mamy być wiarygodnymi Jego świadkami i potwierdzać Jego zbawcze czyny nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynami.
Ruch Apostolstwa Młodzieży jest ruchem kościelnym, Kościół zaś jest apostolski to znaczy posłany. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
Posłanie Chrystusa jest kontynuowane dzisiaj przez Kościół. Chrystus zakładając Kościół najpierw powoływał uczniów – apostołów (Łk 6, 12-16), następnie przygotowywał ich do misji ewangelizacji przez nauczanie (np: Łk 6, 17-46), na końcu ich rozesłał: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 16-20).

Zapraszamy na naszego INSTAGRAMA: https://www.instagram.com/ram_borekstary/

 

Skip to content