Parafia w Borku Starym Parafia w Borku Starym Parafia w Borku Starym

Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć

 
Niech Pan zawsze będzie z Tobą
[...]
Niech Cię uwolni od wszekiego zniewolenia,
nie po to byś był dumny...
ale byś więcej i lepiej
mógł kochać Jego Sercem
Byś widział Jego Sercem!
 
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.

...zstępuje Duch Święty i rodzi się Kościół...

[...]W dniu Pięćdziesiątnicy zstępuje Duch Święty i rodzi się Kościół. Kościół jest wspólnotą tych, którzy się «powtórnie narodzili», «z wody i z Ducha», jak czytamy w Janowej Ewangelii (por. J 3, 3. 5). Wspólnota chrześcijańska nie jest w pierwszym rzędzie owocem wolnej decyzji wierzących; u jej początków tkwi najpierw bezinteresowna inicjatywa Bożej Miłości, udzielającej daru Ducha Świętego. Przyjęcie z wiarą tego daru miłości jest «odpowiedzią» na łaskę i ono samo jest dziełem łaski. Dlatego też istnieje głęboka i nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem. Tak mówi o tym św.

We Wniebowstąpieniu najważniejsza jest cisza

Widziałem, jak patrzyłeś dzisiaj w niebo, patrzyłeś, jak wstępowałem do Ojca. Było was wielu na górze, ale wszyscy stali w ciszy.
We Wniebowstąpieniu
najważniejsza jest cisza
Cisza pełna miłości
w domu Ojca
i cisza pokoju
w sercach które zostały
na ziemi
Pokój miałeś w sercu i pewność moich słów: „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament

Każdego dnia na wszystkich ołtarzach świata dokonuje się cud największy z możliwych, cud przemiany chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Jednak przyjmując Komunię świętą możemy dotykać Go tylko przez wiarę, bo naszym zmysłom pozostają dostępne jedynie niezmienione fizycznie przez konsekrację postacie chleba i wina. Co zatem wnosi do naszej wiary wydarzenie eucharystyczne w Sokółce?  Pielgrzymi z naszej parafii modlili się 27 kwietnia w Sokółce.

DAR NOWEGO PASTERZA

Komunikat
Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Stanisława Jamrozka, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji przemyskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną chełmską.

Warszawa, 20 kwietnia 2013 r.

Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą.

„Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”.

KRZYŻ STOI WYSOKO NAD ŚWIATEM...

Jezu Chryste! Stoimy przed zakończeniem tego świętego dnia Wielkiego Piątku u stóp Twego Krzyża. Podobnie jak dawno temu w Jerozolimie u stóp Krzyża stali: Twoja Matka, Jan i Magdalena oraz inne kobiety, tak my teraz stoimy.

MAJĄ BYĆ ŻYWYMI CHRYSTUSA PANA POMOCNICAMI

Matka Zofia Czeska zmarła w opinii świętości w wieku 66 lat dnia 1 kwietnia 1650 r. Została pochowana w kościele Mariackim w Krakowie, gdzie do dziś spoczywają jej doczesne szczątki. Natomiast czaszka przechowywana jest w bocznej kaplicy kościoła św. Jana Sióstr Prezentek w Krakowie.

Dzieło Matki Zofii Czeskiej trwa do dziś. Kontynuują je siostry prezentki – jej duchowe córki. Prowadzą gimnazja, licea i internaty w Krakowie i Rzeszowie, a także  przedszkola, domy dziecka, zajmują się dziećmi specjalnej troski. W kilkunastu miejscowościach w Polsce prowadzą w szkołach katechizację a także zaangażowane są w prace parafii głównie jako zakrystianki. Podejmują również wszelkie inne prace zgodne z charyzmatem Zgromadzenia. Posługują także Ojcu Świętemu w Watykanie, pracują w Rzymie i na Ukrainie. Pracują między innymi w Błażowej.

Habemus Papam!

Chciałbym was pobłogosławić. Ale zanim to zrobię mam do was prośbę. Zanim biskup pobłogosławi lud, proszę, byście wy pomodlili się za mnie i mi pobłogosławili. Rozpocznijmy razem tę drogę braterstwa, miłości, wzajemnego zaufania. [...]Dziękuję wam bardzo za to ciepłe powitanie. Módlcie się za mnie. Jutro jadę do Matki Bożej, by oddać Jej moją posługę. Niech Ona weźmie to w swoje ręce!

Sól świętej Agaty

Gdzie święta Agata,
Bezpieczna tam chata.

 
Agata (etymologicznie: "dobrze urodzona, ze szlachetnego rodu") zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o niej mamy przede wszystkim w aktach jej męczeństwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał bowiem zwyczaj, że sporządzano akta męczenników; większość z nich nie doczekała do naszych czasów. Akta męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku.

Strony

Parafia w Borku Starym pw. św. Piotra i Pawła