Jesteś tutaj

Boża Dziecino, Ty wciąż królujesz!!

Program odpustu w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej.

Królu mej duszy, Boża Dziecino,
Ty wciąż królujesz, choć wieki płyną,
Choć piekło huczy, że tron Twój skruszy,
Ty wciąż królujesz, Królu mej duszy.

(fragment Pieśni do Dzieciątka Jezus)

 
 
W Pradze, stolicy obecnej Republiki Czeskiej, znajduje się kościół Maryi Panny Zwycięskiej, pierwsze w tym mieście sanktuarium barokowe, wzniesione w latach 1613-1644. Kościół należy do karmelitów bosych, a przechowywana jest tam wielka duma Pragi – zachwycająca figurka Małego Króla, jak nazywane jest Praskie Dzieciątko Jezus.
W województwie podkarpackim, we wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego około 30 km na południowy wschód od Tarnowa leży wieś Jodłowa. W centrum wioski znajduje się drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika, zbudowany w drugiej połowie XVII w. Od ponad stu lat odbierało w nim szczególną cześć Dzieciątko Jezus. Rzeźba Dzieciątka z ołtarza głównego kościoła jest kopią cudownej figurki Praskiego Jezulatka. Jodłowska świątynia to jedyne w Polsce sanktuarium Dzieciątka Jezus.
Kult Dzieciątka Jezus w Jodłowej zapoczątkował wiosną 1899 r ks. proboszcz Ignacy Ziemba, który małą metalową kapliczkę z figurką Dzieciątka Jezus – kopią figurki z Pragi otrzymał od sióstr karmelitek bosych w Przemyślu. Wiadomością tą podzielił się z mieszkańcami wsi, zalecając im kult do Bożej Dzieciny. Jakby tylko na to czekali parafianie moi – zapisał we wstępie do księgi Łaski Dzieciątka Jezus w Jodłowejzapalili się od razu do tego nabożeństwa tak, że już w pierwszej połowie 1900 roku uznałem za stosowne, a nawet za konieczne, sprowadzić większą figurkę Dzieciątka i umieścić ją w ołtarzu.
W dniu 15 lipca 1900 r. nową, większą figurę, otartą o cudowną figurkę Praskiego Jezulatka, ks. Ziemba wystawił w małej kapliczce, w bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. „I cześć ta odtąd się wzmogła do tego stopnia, zapisał proboszcz we wspomnianej księdze łask – że nie ma w parafii mojej domu, w którym by nie czczono tej Najświętszej Dzieciny, jako łaskawego ulubieńca i pieszczotkę naszą – a nikt stąd w drogę, a szczególnie do Ameryki się nie puści, żeby nie wziąć z sobą takiej kapliczki i koronki”. W krótkim czasie figurka Dzieciątka Jezus zasłynęła wieloma łaskami, a do kościoła zaczęły przybywać pielgrzymki z sąsiednich parafii. „Zaledwie bowiem zamieszkało w Jodłowej, a już zaczęło biednych, a kochających Je ludzi pocieszać, wspomagać, uzdrawiać itd., bez względu na to skąd oni pochodzili”– zanotował ks. Ziemba.
3 lipca 1908 r. biskup Karol Józef Fischer, sufragan przemyski, dokonał koronacji figurki. W latach 1904-1916 r. w księdze Łaski Dzieciątka Jezus w Jodłowej zanotowano 72 zeznania o doznanych łaskach. Kult Dzieciątka Jezus w jodłowskim sanktuarium przetrwał ciężkie lata okupacji hitlerowskiej.
Znaczne ożywienie kultu nastąpiło po 1956 r. dzięki staraniom proboszcza ks. Jana Mleczki. W kościele rozpoczęto specjalne nabożeństwo zwane Drogą Betlejemską, składające się z dwunastu tajemnic – zdarzeń z życia Dzieciątka Jezus. Obecnie odprawia się je co roku. Nabożeństwo rozpoczyna się dziewięć dni przed Bożym Narodzeniem, a kończy w uroczystość Objawienia Pańskiego.
W Wigilię Bożego Narodzenia 1971 r. ordynariusz diecezji tarnowskiej, biskup Jerzy Ablewicz zapoczątkował w sanktuarium odpust ku czci Dzieciątka Jezus. Wówczas figurkę przeniesiono z bocznego ołtarza do głównego. Uroczystość ta została uznana za początek sanktuarium Dzieciątka Jezus.
W maju 1997 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni. Kamień węgielny został przywieziony z Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem. Uroczystość konsekracji nowej świątyni odbyła się 13 lipca 2008 roku. W uroczystej procesji wniesiono Dzieciątko Jezus do nowego kościoła.
Dzieciątko przedstawione jest w postawie stojącej, o twarzy niezwykle łagodnej. W lewej ręce trzyma jabłko królewskie (świat) z krzyżykiem. Prawa dłoń z wyciągniętymi dwoma palcami, podniesiona jest do błogosławieństwa. Na głowie Dzieciątko ma koronę. Figurkę przybiera się w szaty kolorystycznie związane z przeżywanym okresem roku liturgicznego.
Droga Betlejemska rozważa 12 tajemnic - zdarzeń z życia Dzieciątka Jezus:
- zwiastowanie
- nawiedzenie
- oczekiwanie
- narodzenie
- nadanie imienia Jezus
- pokłon Trzech Mędrców
- ofiarowanie
- ucieczkę
- pobyt w Egipcie
- powrót
- życie w Nazarecie
- nauczanie w świątyni.
Rozpoczyna się ono 9 dni przed Bożym Narodzeniem i trwa do uroczystości Trzech Króli.
Począwszy od Mszy św. - Pasterki, rozpoczyna się odpust ku czci Dzieciątka Jezus.
 
Dary Dzieciątka Jezus
 
Daję ci: Miłość Moją, by ona cię prowadziła od żłóbka poprzez krzyż do Zmartwychwstania.
Daję ci: Krew Moją, by w twych żyłach płynąc, napełniała cię pragnieniem nawracania dusz.
Daję ci: Serce Moje, tak szerokie dla wszystkich, pragnące wszystkim służyć.
Daję ci: Wolę Moją, abyś Ją pełnił ochotnym sercem.
Daję ci: Oczy Moje, które umieją odszukać dobro i piękno w każdej duszy.
Daję ci: Pierwsze Łzy Moje, byś je otarł pocieszając w smutku bliźnich twoich.
Daję ci: Uśmiech Mój, on da ci szczęście w chwilach cierpienia, tylko znoś je dla Mnie ochotnie.
Daję ci: Uszy Moje, byś usłyszał najlżejsze tchnienia Mej łaski.
Daję ci: Usta Moje, niech one nauczą cię mówić i milczeć.
Daję ci: Palce Moje, których dotknięcie jest deli­katne, abyś nikogo nie dotknął boleśnie.
Daję ci: Sen Mój, abyś pozwolił Mi czasem od­począć na dnie twej duszy.
Daję ci: Moją Bezradność Niemowlęcia, która kryje moc Bożą, uznaj swą słabość, aby Moja Moc cię prowadziła.
Daję ci: Spojrzenie Moje, które ci towarzyszyć będzie w każdej czynności, w każdym miejscu i w każdej chwili życia.
Daję ci: Rączki Moje, aby ci zawsze pomagały w pracy.
Daję ci: Serce Mej Matki, byś nauczył się kochać Mnie - Jej Sercem.
Daję ci: Ręce Matki, które cię przyprowadzą do Mego żłóbka.
Daję ci: Smutek Maryi, patrzącej na Moje poniżenie i ubóstwo, niech on nauczy cię współczuć twoim bliźnim.
Daję ci: Łzy Maryi, patrzącej na Moją nędzę, abyś umiał Mi ofiarować cudze cierpienie, które i ciebie boli.
Daję ci: Zadumę Mej Matki, by ciebie nie zajmowało nic prócz Mnie i spraw Moich.
Daję ci: Radość Maryi, abyś z Nią razem radował się z Mego narodzenia w twej duszy.
 
Źródła:
http://www.jodlowa.diecezja.tarnow.pl/
http://www.piotrskarga.pl
 
 

Parafia w Borku Starym pw. św. Piotra i Pawła