Jesteś tutaj

Sakrament bierzmowania

Rodzice, kierując się wiarą, wprowadzają dzieci poprzez chrzest na Chrystusową drogę życia. Dorastający chrześcijanin, najczęściej w trzeciej klasie gimnazjum, winien ten wybór osobiście i świadomie potwierdzić przyjmując bierzmowanie, sakrament Ducha Świętego, który czyni go dojrzałym chrześcijaninem. 
Najbardziej owocnym przygotowaniem do tego sakramentu jest osobista chrześcijańska praktyka życia, mająca źródło w rodzinie i parafii.
Zachęcamy rodziny uczniów klas gimnazjalnych do szerokiej współpracy w przygotowaniu na przyjęcie darów Ducha Świętego.

Przygotowania bezpośrednie obejmuje trzy klasy gimnazjalne. Na katechezach kandydaci pogłębiają treść prawd wiary i umacniają chrześcijański styl życia. Katecheta przedstawia ocenę posiadanych wiadomości w indeksie.
Parafia odpowiada za comiesięczną spowiedź oraz organizuje spotkania, które w Borku Starym odbywają się w drugą niedzielę miesiąca według następującego schematu: klasy I: msza o 11 w miesiące „nieparzyste” (IX, XI, I, III, V razem 5 spotkań), klasy II: msza o 11 w miesiące „parzyste” (X, XII, II, IV, VI również 5 spotkań), a klasy III: msza o 9 co miesiąc od września do czerwca(10 spotkań).
O dopuszczeniu do bierzmowania decyduje proboszcz miejsca zamieszkania. W pewnych sytuacjach istnieje możliwość przygotowania i przyjęcia sakramentu poza parafią.
Bierzmowania udziela biskup, łącząc młodzież z terenu kilku parafii.

Przyjęcie Daru Ducha Świętego ma nie tylko wymiar religijny (zapis w dokumentach parafialnych), ale jest też świętem rodzinnym. Duchu Święty, Pocieszycielu, umacniaj młodzież bierzmowaną do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Parafia w Borku Starym pw. św. Piotra i Pawła