Jesteś tutaj

Klasztor - Historia

W miejscu obecnego klasztoru już w roku 1418 istniał kościół Świętego Krzyża, wraz z kaplicą Najświętszej Maryi Panny, który w roku 1420 poświęcił arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski.
Kościół oo. Dominikanów w Borku Starym, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z klasztorem, ufundował w roku 1669 ks. Maciej Nowicki, kanonik kolegiaty jarosławskiej i prepozyt tyczyński.
Obecny barokowy kościół murowany został wzniesiony w latach 1684-1726. Ołtarz główny i dwa boczne zostały ufundowane przez Jana Zarębę Skrzyńskiego. Wykonano je w Gdańsku w latach 1684 do ok. 1750. Polichromia została wykonana w roku 1937. http://www.borekstary.przemyska.pl/node/69
W kościele, w głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny, koronowany 15 sierpnia 1919 roku przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Była to pierwsza koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej w wolnej Polsce.
Dwukrotnie - w 1960 i w 1992 roku skradziono korony z Cudownego Obrazu.
Dnia 14 sierpnia 1995 roku ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski rekoronował, czyli powtórnie nałożył korony na Cudowny Obraz.

Parafia w Borku Starym pw. św. Piotra i Pawła