Jesteś tutaj

Borówki - Historia

Witając i goszcząc w progach świątyni pw. Miłosierdzia Bożego w Borówkach, pragnę wprowadzić i przedstawić krótką historię budowy tej świątyni.
Borówki dziś administracyjnie to wieś przynależna do gminy Chmielnik.
Kiedyś Borówki to tzw. przysiółki: Borku Starego, Brzezówki, Błędowej i Chmielnika – Jarząbki. Ilość mieszkańców liczy około 100 numerów.
Wolą mieszkańców, którzy byli oddaleni od kościołów macierzystych od 4-ch do nawet 6 km. było pragnienie aby zbudować kaplicę jako kościół dojazdowy parafii.
Budowę wraz z mieszkańcami rozpoczął ówczesny proboszcz ks. Władysław Mazepa w roku 1983. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. Bp. Stefan Moskwa w roku 1985, a w 1987 roku, ówczesny ordynariusz dokonał poświęcenia kościoła i dzwonnicy z nowym dzwonem. Z czasem trwały prace wykończeniowe: posadzki, polichromia, wyposażenie łącznie z ołtarzem, ambonką i chrzcielnicą. Przybudowano także zaplecze kościoła tj. na parterze jako punkt katechetyczny a na drugiej kondygnacji urządzono część mieszkalną. Zakupiono także działkę pod cmentarz, ogrodzono ją i wytyczono drogę.
W roku 2002 zamontowano witraże które wykonała firma Fordyna z Krakowa.
Dziś należy się za to wdzięczność komitetowi budowy i ks. proboszczowi za współpracę, za wielką ofiarność całej wspólnocie parafialnej, oraz tutejszemu rodakowi ks. Bronisławowi Chmielowi z USA. Wdzięczność należy się również rodzicom śp. ks. Wiesława Siwca, którzy ofiarowali plac pod budowę kościoła, i wszystkim, którzy dziś troszczą się o piękno tej świątyni. Pamiętamy też o tych, którzy tutaj posługują - pierwszym kościelnym był śp. p. Tadeusz Pomarański, po nim jego żona Aniela, a dziś spełnia tę funkcje bezinteresownie p. Józef Jaworski .
Aktualnie w kaplicy sprawowane są: dwie msze św. w każda niedzielę i święta, Triduum Paschalne, pierwsze piątki miesiąca, w m-cu maju - majówki z litanią do Matki Bożej, a w m-cu październiku - Różaniec.
http://www.borekstary.przemyska.pl/node/66

Parafia w Borku Starym pw. św. Piotra i Pawła